از دسترس خارج شدن سامانه دانشجویان و اساتید از 4 مردادماه لغایت 15 مردادماه

از دسترس خارج شدن سامانه دانشجویان و اساتید از 4 مردادماه لغایت 15 مردادماه

⛔️⛔️⛔️اطلاعیه بسیار مهم ⛔️⛔️⛔️

سامانه آموزشی دانشجویان و اساتید از روز شنبه مورخ ۹۹/۵/۴ تا روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۱۵ به دلیل عملیات به‌روزرساني دچار اختلال و از دسترس خارج خواهد شد.

✅ لذا دانشجویان گرامی(در صورت نیاز) بایستی کلیه امور آموزشی مورد نیاز خود را تا تاریخ ۱ (یک) مردادماه به انجام رسانند.

  • امور کلاسها
  • اطلاعیه ها