تغییر تاریخ امتحانات مورخ 15 تیرماه مقطع کارشناسی(واحد یادگار امام)

تغییر تاریخ امتحانات مورخ 15 تیرماه مقطع کارشناسی(واحد یادگار امام)

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی- واحد یادگار امام (ره)
با توجه به اختلالات فنی بوجود آمده، امتحانات کارشناسی روز یکشنبه مورخ ۱۵ تیرماه لغو گردید.

امتحانات مذکور به بعد از آخرین روز امتحانات ، روز سه شنبه مورخ ۳۱ تیرماه در همان ساعت موکول گردید.

  • امور کلاسها
  • اطلاعیه ها