اطلاعیه امتحان لغو شده کارشناسی روز یکشنبه 15 تیر

اطلاعیه امتحان لغو شده کارشناسی روز یکشنبه 15 تیر

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی- واحد یادگار امام (ره)

*اطلاعیه فوری: امتحانات روز یکشنبه مورخ ۱۵ تیرماه دوره های کارشناسی واحد یادگار امام (ره)*

با توجه به اختلالات فنی بوجود آمده،

  * امتحانات کارشناسی روز یکشنبه مورخ ۱۵ تیرماه لغو گردید.*

امتحانات مذکور به بعد از آخرین روز امتحانات *(روز سه شنبه مورخ ۳۱ تیرماه در همان ساعت)* موکول گردید.

  • امور کلاسها
  • اطلاعیه ها